Bina semula masa depan

Bebas masa, bebas kewangan

Secara asasnya perniagaan internet yang diketahui umum ialah kita menjalankan perniagaan dan membuat pemasaran menerusi internet.   Konsep perniagaan atau pemasaran internet itu mudah. Kita iklankan produk/perniagaan kita dalam internet. Ada orang lihat dan berminat. Mereka membuat bayaran secara online. Kita hantarkan produk kepada mereka.   Inilah perkara asas yang kita perlu tahu dan mungkin […]